est | eng
Saaremaa Odessa

KODUKORD

 • Sisevalveteenistusel on õigus kontrollida isikuttõendavat dokumenti ja teostada relva kontrolli.
 • Vanusepiirang on R – L 18.a.
 • Klubi külalised ei kanna sportliku treeningriietust ja -jalatseid.
 • Pilet annab õiguse ühekordseks sissepääsuks, lahkudes klubi ruumidest kaotab pilet oma kehtivuse.
 • Klubi ei vastuta kaotsiläinud väärisesemete eest.
 • Kaotatud hoiunumbri tasu 5.00€.
 • Külalise ebakorrektse käitumise korral, on sisevalveteenistusel õigus eemaldada ta klubiruumidest.
 • Ebakorrektseks käitumiseks loetakse:
  • klubi prestiizi kahjustamine
  • teisi külastajaid ja klubi töötajaid häiriv käitumine
  • kaasatoodud alkoholi ja suupistete tarbimine
  • klubi inventari tahtlik lõhkumine.
 • Ebakorrektse käitumise puhul jätab klubi administratsioon õiguse määrata sisenemiskeelu.
 • Klubile materiaalse kahju tekitamise puhul, peab klient tasuma kahjusumma kohapeal koostatud akti alusel, vastasel korral nõutakse see sisse seaduses ettenähtud korras.
 • Klubi jätab endale õiguse valida külalisi.
Sossi Klubi
01. jaanuar 2014.a.