Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

Käesolev privaatsusteade selgitab, kuidas www.sossi.ee (edaspidi Sossi.ee“ või „meie“) sinu isikuandmeid kogub ja kasutab. Samuti määratleb see ära, millised on sinu õigused meie suhtes ja kuidas sa oma õiguseid kasutada saad.

1.1 Sossi.ee kohustub kaitsma meie veebilehe kasutajate isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele, Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele 2016/679 (edaspidi nimetatud andmekaitsemäärus) ja muule kohaldatavale seadusandlusele.

1.1 Teatud tingimustel on sul õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes.
On oluline, et enne meie veebilehele kasutama hakkamist loed meie privaatsusteate läbi ja saad sellest aru.


2. Kogutav informatsioon

– Nimi

– E-posti aadress

– Telefoninumber

– IP-aadress

– Veebilehitseja

– Isiklikud vastused, e-kirjad, vastused, arvustused või muu kasutaja loodud sisu


3. Millal neid andmeid kogutakse

Võime teie kohta teavet koguda, kui sisestate meie kasutajaliidesesse mis tahes andmeid, näiteks andmete täitmine meie interaktiivsetes liuguritel, hüpikakendel, ankeetidel, otsinguribal ja muude interaktiivsete funktsioonide juures;

– kui sa teed kliendipäringu e-kirja või mõne muu suhtlusviisi vahendusel;

– kui sa osaled meie loosimistel või muudel võistlustel;


4. Milliseid turundustegevusi andmete kogumisel kasutame

– Kliendigruppide segmenteerimine;

– otseturundus e-posti teel;

– turundustegevuste analüüsimine;

– “Lookalike”- sihtrühmade ja kohandatud sihtrühmade loomine Facebookis;

– “Similar audience”-omaduse loomine Google Adwords ja Bing reklaamivõrgustikus.


5. Kellel võib olla juurdepääs minu isikuandmetele turundustegevuse käigus?

5.1 Turundustegevustes kasutame erinevaid teenusepakkujaid nagu Twilio (e-kirjade turundusplatvorm), Facebook Inc, Google Inc.

5.2 Tagame, et juurdepääs sinu andmetele on ainult nendel töötajatel, kes seda tõepoolest oma tööülesannete täitmiseks vajavad.


6. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine nimetatud eesmärgil on vajalik selleks, et Sossi.ee saaks oma teenust pakkuda. Seega, kui sa ei soovi meile eelpool nimetatud andmeid avaldada, siis ei saa me kahjuks sulle oma teenust pakkuda täisfunktsionaalselt, ning lõpeta palun Veebilehe kasutamine koheselt.

6.1 Isikuandmete säilitamine: Sinu isikuandmeid säilitatakse nii kaua kui on vaja selleks, et pakkuda sulle tooteid või teenuseid. Otseturunduse eesmärgil kasutatavaid kontaktandmeid säilitatakse tähtajatult kuni otseturunduseks antud nõusoleku tagasivõtmiseni.

6.2 Isikuandmete kustutamine: Sul on õigus lasta eemaldada oma andmed ja lahkuda otseturundus listidest. Oma andmete kustutamise kohta saate päringu esitada kirjutades info@sossi.ee. Andmete kustutamise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning vajadusel täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

6.3 Säilitamise tähtaeg: Otseturunduse eesmärgil kasutatavaid kontaktandmeid säilitatakse tähtajatult kuni otseturustuseks antud nõusoleku tagasivõtmiseni.


7. Privaatsustingimuste muutmine

Meil on õigus teha privaatsustingimuste leheküljel igal ajal muudatusi, kui me teeme muudatusi selle osas, kuidas me sinu informatsiooni kohtleme. Vajadusel lisaks teavitame me sind suurematest olulisematest muudatustest saates sulle e-kirja või lisades veebilehele silmatorkava teate, et saaksid otsustada, kas soovid Teenuse kasutamist jätkata.


8. Meie kontaktinfo

Oleme määratlenud andmete töötlemise eest vastutava isiku, kelle ülesandeks on kanda hoolt selle eest, et me töötleme  isikuandmeid õigesti ja kooskõlas kohaldatava seadusandlusega. Andmekaitsespetsialistiga saad võtta ühendust, saates e-kirja aadressile: info@sossi.ee